Att köra ör fort med båten kan bli en dyr affär
För brott mot sjötrafikförordningen gäller följande bötesbelopp:

Hastighets överträdelser upp till       5 knop 1000 kr
  6-10 knop 1 500 kr
  11-15 knop 2 000 kr
  16-20 knop 2 500 kr
  21-25 knop 3 000 kr
Brott mot sjövägsreglerna om lanternor, signal eller trafikseparering 1 200 kr
Att ankra där det är förbjudet 1 000 kr
Att utnyttja otillåtet område för vatten sporter 1 000 kr
Otillåten förtöjning vid fyr, sjömärke eller liknande 1 000 kr